0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار حکم پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  International PDC Home Tour
Daniel Larsson
۶
۵
Luke Woodhouse
Finished
۰۰:۰۰
Rob Cross
۶
۴
Ryan Searle
Finished
۰۰:۳۰
Ryan Searle
۶
۴
Daniel Larsson
Finished
۰۱:۰۰
Luke Woodhouse
۶
۵
Rob Cross
Finished
۰۱:۵۰
Joe Cullen
-
-
Martijn Kleermaker
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Chris Dobey
-
-
Jeff Smith
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
  International Remote Darts League
Darren Herewini
۵
۵
Lorraine Winstanley
Finished
۰۰:۳۰
John Oshea
۰
۶
James Richardson
Finished
۰۱:۰۰
John Oshea
۶
۲
Darren Herewini
Finished
۰۱:۳۰
James Richardson
۶
۰
Lorraine Winstanley
Finished
۰۲:۰۰
James Richardson
۵
۵
Darren Herewini
Finished
۰۲:۳۰
Lorraine Winstanley
۰
۶
John Oshea
Finished
۰۳:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید